Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

Училище „Дорис-Тенеди“ е регистрирано през 1994г. първоначално като начално училище с интензивно изучаване но английски език. През 1998г. училище „Дорис-Тенеди“ получава пълен лиценз и е първото училище, което формира затворен цикъл на образование – от предучилищна възраст до ХII клас с немска и английска езикови гимназии. По много неща училище „Дорис-Тенеди“ се различава от останалите частни училища в България

Информация

Sofia, България