Печат

За контакти

Населено място: София
Изпращане на е-мейл

Описание

ЗОФ Медико-21 АД е първият лицензиран фонд за доброволно здравно осигуряване на територията на България /Лицензия №1/15.08.2003 на Комисията за финансов надзор на Република България/

Информация

Sofia, България