Печат

За контакти

Телефон: 062 602 302
Населено място: Велико Търново

Описание

Доставка и продажба на компютри, периферия, непрекъсваеми токозахранващи устрoйства и комуникационна техника; - Сглобяване, инсталиране и сервиз на компютърни системи; - Проектиране , изграждане и поддръжка на локални и безжични мрежи; - Структурно окабеляване на сгради и офиси; - Доставка на интернет, факс:062/ 602 402

Информация