Печат

За контакти

Населено място: Благоевград

Описание

Таекуон-до клуб „Фолкън” е регистриран с решение №4206/ 14.12.2001 г. на Благоевградския Окръжен Съд, по ЗЮЛНЦ и е лицензиран с лиценз №002376/ 12.04.2002 г. на ДАМС, сегашно Министерство на спорта. Таекуон-до клуб „Фолкън” е член на Българската федерация по таекуон-до ITF и неин учредител. Таекуон-до ITF е корейско / оригинално / бойно изкуство за с

Информация

Blagoevgrad, България