Печат

За контакти

Телефон: 359894488550
Населено място: Бургас
Изпращане на е-мейл
www..realadvance.bg/

Описание

Млад и амбициозен екип се ангажира с:
Цялостен маркетинг и реклама на обекта
Осъществяване на контакт и договаряне на условия за работа с контрагенти
Консултация при зареждане и/или дообзавеждане на апартаменти
Обработка на резервациите
Финансово – счетоводна отчетност
Осигуряване, назначаване и обучение на сезон
Изготвяне на бюджет, краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитие
Посрещане, настаняване и обслужване на гостите на място
Организиране на мероприятия
Поддръжка на общи части

Информация