Печат

За контакти

Телефон: 0898445551
Населено място: Sofia
Изпращане на е-мейл
obuchenie-bg.com/

Описание

ХАРМОНИЯ 1 ООД - ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

! ИМАМЕ МНОГО ВАУЧЕРИ ЗА ОТСТЪПКИ ДО 50 !
! ИЗДАВАМЕ ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ !

Ние предлагаме:

- професионални обучения по над 360 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)
- присъствена (дневна), дистанционна и смесена форми на обучение
- приключване на обучението с държавен изпит по теория и практика

Ето част от професиите, за които предлагаме професионални обучения:

Животновъд / Растениевъд
Лесовъд / Дивечовъд / Рибовъд
Ветеринарен / техник или лаборант /
Очна оптика/ Дентален асистент /Термални процедури
Строителен техник / Строител / Строителен монтажник
Електротехник / Електромонтьор
Машинен / Техник Оператор или Монтьор /
Вътрешни и Външни ВиК мрежи
Хотелиер / Ресторантьор
Екскурзовод / Аниматор в туризма
Помощник – възпитател / Здравен и Социален асистент
Брокер - Недвижими имоти /Библиотекар
Фризьор /Козметик/ Маникюрист-педикюрист

Информация

улица „8-ми декември“ 22, Sofia, Bulgaria