Печат

За контакти

Телефон: 0889548880
Населено място: Бургас
Изпращане на е-мейл

Описание

- Гъвкави и фиксирани работни гафици, Работни графици на смени с и без нощен труд (СИРВ), Отразяване на платени и неплатени отпуски, отпуск поради временна неработоспособност, майчинство, болнични и др. Изработване на гафици съобразени със страни в или извън ЕС. Отразяване на празнични и почивни дни и др. Попълване на присъствени форми (Форма -76 и др.) Изготвяне на Длъжностни характеристики и Служебни бележки за инстуктаж и др. Предсавяне на готови докумнти за Инспекция по труда и др. Контрол

Информация

Бургас, България