Печат

За контакти

Телефон: 0894476974
Населено място: Пловдив
Изпращане на е-мейл
debit.bg

Описание

БЕЗПЛАТНИ онлайн консултации.
Обработка и осчетоводяване на финансови документи.
Издаване на фактури от името на клиента.
Обработване на касови и банкови разплащания.
Създаване на вторични счетоводни документи.
Съставяне на периодични справки.
Осчетоводяване на разходите за работни заплати.
Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби,
Справка- декларация по ЗДДС и подаването им.
Съставяне на оборотни ведомости.
Съставяне на счетоводни отчети.

Информация

ул. „Хъшовска“ 5, Пловдив, България