Печат

За контакти

Населено място: София
Изпращане на е-мейл

Описание

Хоспис Свети Мина е разположен на територията на специализираната болница за активно лечение полицево-челюстна хирургия

Информация

Sofia, България