Печат

За контакти

Населено място: София
Изпращане на е-мейл

Описание

Болниците за рехабилитация към Националния комплекс са утвърдени, високо специализирани лечебни заведения, в които се провежда първична и вторична физиопрофилактика, комплексно лечение и рехабилитация

Информация

Sofia, България