Печат

За контакти

Телефон: 0899992681
Населено място: Варна
Изпращане на е-мейл

Описание

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането
на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър
от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване
на клиентите. ЗД "ЕВРОИНС" АД предлага застраховки за автомобила,
бизнеса и дома.

Информация