Печат

За контакти

Населено място: София
Изпращане на е-мейл

Описание

ЧОУ "Света София" е основано през 1994 година. То започва съществуването си от малка къщичка на ул."Коста Лулчев" като първото частно училище, получило лиценз за основно образование (от 1 до 8 клас) . През 1995 год. се прелицензира и се премества на настоящия си адрес. Училището е учредител и член на Българската асоциация на частните училища /БАЧУ/.Училището има право да издава следните сер

Информация

Sofia, България