Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

В училището се обучават ученици от 1. до 12. клас. Учебният план е съобразен с българските образователни стандарти. Обучението се осъществява в конкурентна среда - в групи от 8 до 12 ученика, формирани според нивото на знание на учениците. Периодично ( през 10 – 14 дни) се извършва прегрупиране на основата на показаната успеваемост.Ученикът се обучава от няколко преподаватели по един и съ

Информация

Sofia, България