Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

ЕСПА е училище с ранно чуждоезиково обучение и широка хуманитарна програма. Стартира през 1992 г. като Детски център по изкуствата. ЕСПА има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина до XII клас. ЕСПА е училище с ранно чуждоезиково обучение и широка хуманитарна програма. Стартира през 1992 г. като Детски център по изкуствата.\r\n ЕСПА има разработена концепция за възпита

Информация

Sofia, България