Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

Частно средно езиково училище "Пейо Яворов" притежава лиценз на МОН - РД 14-63/13.06.1996 г., ДВ, бр.60/1996 г. Работи с ученици от І до ХІІ клас по одобрени от МОН учебни програми, като ги съчетава с обучение по световните стандарти. От основаването си през 1996 г ЧСЕУ "Пейо Яворов" работи за утвърждаване на една традиция за предоставяне на висококачествено образование от първи до дванадесети клас.\r\n

Информация

Sofia, България