Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

Ученици със самочувствие, осъзнали своя потенциал и горди от постиженията си - това е целта, която ръководи "Дрита" вече 15 години! За да постигнем това ние : - изграждаме сигурна, стимулираща среда, в която всяко дете се развива академично, социално, емоционално и физически, като част от по-голяма, подкрепяща го общност; - насърчаваме поставянето на високи цели и реализацията им; - считаме за важни всички у

Информация

Sofia, България