Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

Много добра подготовка по първи и втори чужд език ( английски, немски, испански и руски език);* Възможност за овладяване на трети чужд език като профилиращ предмет и четвърти във формите на СиП;* Сериозна подготовка по общообразователните предмети;* Приоритет - изграждане на умения и способности за комуникация на чужд език;* Преподаване на история, география, физика, химия, биология, философия и др. на съответния чужд език;* Компютърно обучение и раб

Информация

Sofia, България

Обратно