Печат

За контакти

Населено място: Смолян

Описание

Приемът в гимназиите е след 7 и 8 клас по специалностите: Организация на хотелиерството, срок на обучение 5/6 години: Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт

Информация

Smolyan, България