Печат

За контакти

Населено място: Пловдив

Описание

Нашето училище има вече 10 годишна традиция - 1998 - 2008 година. 95% от завършилите гимназията са студенти в български и чужди учебни заведения. Приемът се извършва по наредба на МОН за професионалните гимназии - платено обучение, без приемен изпит, чрез конкурс по документи, с минимален успех "Добър (4)"

Информация

Plovdiv, България