Печат

За контакти

Населено място: Blagoevgrad

Описание

Национален парк Рила с обща площ от 81046, 0 ха е най-големият от трите национални парка в България и е един от най-големите в Европа. Обявен е през 1992 г. с цел да се запазят естествените комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа. Той е разположен в

Информация

ул. „Бистрица“ 12 в, Благоевград, България