Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

ЧПСОУ “Св. Наум” е основано на 11.май 1995 г. като гимназия с интензивно изучаване на английски, немски и испански език. През 1999 г. се покрива целият прогимназиален курс на обучение от първи до осми клас. От 2006 г. се открива детска градина и подготвителна група с изучаване на чужд език. Училището е член на Асоциацията на частните училища в България. От 2006 г. ЧПСОУ “Св. Наум” е базово училище на Факултета

Информация

Sofia, България