Печат

За контакти

Населено място: София

Описание

Прием след завършен 7 - ми клас * Приемни изпити - автономни на гимназията * Срок на обучение - 5 години в днивна едносменна форма * Основен профилиращ предмет - английски език * Други профилиращи предмети - испански и немски език; българскси и литература; история * Компютърна подготовка * Отлични условия за спорт * Осигурено здравно обслужване * Застраховане и охрана * Възможност за столово хранене и настаняване в общежитие

Информация

Sofia, България