Печат

За контакти

Населено място: Велико Търново

Описание

Производство на технически изделия за шевната промишленост, мебелната промишленост, обувната промишленост, иглонабити подови покрития, геотекстил, специални филци за промишлеността, филтърни материали. Автомобилни текстили

Информация

Veliko Tarnovo, България