Печат

За контакти

Населено място: Sofia
Изпращане на е-мейл

Описание

VAT Consult ltd е специалист в услугата по възстановяване на Данък Добавена Стойност. Ние работим с Данъчни служби в над четиридесет държави в територията на Европейския Съюз. Нашият екип е високо квалифициран и добре обучен да извършва одит , бърза обработка на документи , фактури и подаване на искове към съответни Данъчни служби. "VAT Consult" ltd има актуална информация за промените в закон

Информация

София, България