Печат

За контакти

Населено място: Силистра
calladan.com

Описание

Каладан" ООД е създадена през 1990 г. Тя е една от първите започнала самостоятелно арендуване на земеделска земя и производството и преработката на селскостопанска продукция. Към момента “Каладан” ООД обработва около 420 ха. земеделска земя в Североизточната част на България, на територията на три общини на Силистренска област. Върху арендуваните площи се отглеждат традиционни за района технически култури: пшеница, маслодаен слънчоглед

Информация

Silistra, България