Печат

За контакти

Населено място: Пловдив

Описание

Образованието в училище "Класик" е българско. Неговата цел е националното самосъзнание и личностното самоопределение. То утвърждава като най-висши ценности за човека демокрацията и свободата; човешките права и законността; рода и семейството; общуването и сътрудничеството; самочувствието и толерантността; труда и успеха; книжовността и познанието; културата и изкуството; духовната красота и телесна хармония

Информация

Plovdiv, България