Печат

За контакти

Населено място: град Нови Искър
nadin-bg.com

Описание

Търговия, внос-износ на вторични суровини от черни и цветни метали и отпадъци от хартия и пластмаса

Информация

Нови Искър, България