Печат

За контакти

Телефон: 0886772566
Населено място: Бургас
Изпращане на е-мейл
hg-sons.com/

Описание

Чешките аеробни пречиствателни станции технология BioCleaner® са революционно постижение в областта на биологичното пречистване на отпадъчни води. При тях принципа на пречистване е непрекъснат D-N процес, при който Денитрификацията е преди Нитрификацията. Пречиствателните станции представляват компактни съоръжения в един съд, разделен на отделни сектори, които в дънната си част са напълно обединени.
Производител на пречиствателни станции BIO CLEANER е чешката фирма Еnvi-pur,

Информация